Ocena atrakcyjności mężczyzn, a faza cyklu menstruacyjnego


Ankieta skierowana jest do kobiet.

Celem niniejszego badania jest sprawdzenie zależności między oceną atrakcyjności zdjęć mężczyzn, a fazą cyklu menstruacyjnego. Badanie jest częścią mojej pracy empirycznej prowadzonej pod kierunkiem mgr. Kaspra Kalinowskiego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie udzielone odpowiedzi są anonimowe, a zebrane dane będą analizowane jedynie zbiorczo i nie będą udostępniane podmiotom komercyjnym. W każdej chwili można przerwać badanie bez podania przyczyny rezygnacji.

Kliknięcie przycisku 'dalej' i przystąpienie do wypełniania ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na uczestnictwo w badaniu.

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas!

Aneta Czermańska

 


Ankieta składa się z 76 pytań.